Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Türkiye'de Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklikle İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi

Yüksel, Özge; Kaya, Erdem


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48146/odusobiad.831564</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu araştırmada, eğitim alanında artırılmış ger&amp;ccedil;eklik teknolojisini konu alan T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de hazırlanmış y&amp;uuml;ksek lisans ve doktora tezlerinin dok&amp;uuml;man analizi y&amp;ouml;ntemiyle incelenerek, artırılmış ger&amp;ccedil;eklik konusundaki mevcut durumun ve eğilimlerin ortaya &amp;ccedil;ıkarılması ama&amp;ccedil;lanmıştır. Bu kapsamda, Y&amp;uuml;ksek&amp;ouml;ğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı&amp;rsquo;nda erişim izni verilmiş olan 27 lisans&amp;uuml;st&amp;uuml; tez &amp;ccedil;alışması araştırmaya d&amp;acirc;hil edilmiştir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş olup veriler dok&amp;uuml;man analizi y&amp;ouml;ntemiyle taranmıştır. Araştırmaya d&amp;acirc;hil edilen &amp;ccedil;alışmalar araştırmanın yayın yılı, t&amp;uuml;r&amp;uuml; (y&amp;uuml;ksek lisans - doktora), &amp;ccedil;alışma alanı, hedef grubu, dili, yapıldığı &amp;uuml;niversite, y&amp;ouml;ntemi, &amp;ouml;rneklem b&amp;uuml;y&amp;uuml;kl&amp;uuml;ğ&amp;uuml;, duyusal uyaranı, g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;leme t&amp;uuml;r&amp;uuml; ve bağımlı değişkeni olmak &amp;uuml;zere 11 kategoride incelenmiştir. Tarama sonucunda elde edilen veriler ile yapılan &amp;ccedil;alışmaların eğilimlerini belirlemek i&amp;ccedil;in istatistiki işlemler yapılarak frekans ve y&amp;uuml;zde değerleri hesaplanmıştır ve yorumlanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda eğitim alanında artırılmış ger&amp;ccedil;eklik konusunda yapılan &amp;ccedil;alışma sayısının arttığı, en fazla &amp;ccedil;alışmanın Fen Bilgisi dersinde yapıldığı, en fazla se&amp;ccedil;ilen araştırma y&amp;ouml;nteminin karma y&amp;ouml;ntem, hedef grup olarak ortaokul &amp;ouml;ğrencileri ve &amp;ouml;rneklem b&amp;uuml;y&amp;uuml;kl&amp;uuml;ğ&amp;uuml; olarak da 51-100 sayı aralığının tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;leyici t&amp;uuml;r&amp;uuml; a&amp;ccedil;ısından tabletlerin daha fazla kullanıldığı, yoğun olarak g&amp;ouml;rme duyusuna hitap eden uygulamaların geliştirildiği ve artırılmış ger&amp;ccedil;ekliğin &amp;ouml;ğrenme etkisinin en &amp;ccedil;ok araştırıldığı bağımlı değişkenin akademik başarı olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. Araştırmanın sonunda, artırılmış ger&amp;ccedil;eklik konusunda &amp;ccedil;alışmalar yapan araştırmacılara ve uygulama geliştiricilere &amp;ouml;nerilerde bulunulmuştur.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Eğitim</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Artırılmış Gerçeklik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Lisansüstü Tezler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Doküman Analizi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210430232554.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6471-4331</subfield>
  <subfield code="a">Yüksel, Özge</subfield>
  <subfield code="u">Ordu Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1524-7829</subfield>
  <subfield code="a">Kaya, Erdem</subfield>
  <subfield code="u">Ordu Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-03-27</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">155</controlfield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türkiye'de Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklikle İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:155</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">263-279</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi</subfield>
  <subfield code="v">11</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:2fe1589c26b38216d014c0fd8bd33a55</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/155/files/Özge Yüksel &amp; Erdem Kaya-ürkiye’de Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklikle İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi.pdf</subfield>
  <subfield code="s">444672</subfield>
 </datafield>
</record>
3
3
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 3
İndirme 3
Veri hacmi 1.3 MB
Tekil görüntülenme 3
Tekil indirme 3

Alıntı yap

Paylaş