Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Geri Kazanılmış Pamuklu Kumaş Özelinde Tekstil Heykele Güncel Yaklaşımlar

Arabalı Koşar, Sevim Tuğba


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48146/odusobiad.871306</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde &amp;ldquo;plastik sanatlar&amp;rdquo; kavramı yerini &amp;ccedil;ok daha geniş kapsamlı &amp;ldquo;g&amp;ouml;rsel sanatlar&amp;rdquo; kavramına bırakmıştır. Tekstil Sanatı ve sonrasında Lif Sanatı da 60&amp;rsquo;lı yıllardan itibaren i&amp;ccedil;erdiği plastik olanaklar dahilinde g&amp;ouml;rsel sanatlar alanına girmeyi başarmıştır. Tekstil malzemelerinin hacimli eserlerde kullanılmasıyla başlayan bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te, tekstil sanatında resim sanatının temel estetik unsurlarının yanı sıra heykel sanatının temel sanat unsurlarından da yararlanılmıştır. Y&amp;uuml;zeysel tekstillerden boyutlu tekstillere ge&amp;ccedil;işte sanat&amp;ccedil;ıların yeni malzeme, teknik ve bi&amp;ccedil;im arayışlarının da etkisiyle, &amp;ccedil;alışma formlarında yenilik&amp;ccedil;i yaklaşımlar geliştirmeye başladıklarını ve bunu yaparken de heykelin fiziksel y&amp;ouml;n&amp;uuml;n&amp;uuml; kullandıklarını s&amp;ouml;ylemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. 1960&amp;rsquo;da Claes Oldenburg&amp;rsquo;un &amp;ldquo;Yumuşak Heykel&amp;rdquo; olarak adlandırdığı ve heykelin malzeme dağarcığını geliştiren bu yeni form anlayışı da bu duruma &amp;ouml;rnek teşkil etmektedir. 60&amp;rsquo;lı yıllar ve sonrasında sanat&amp;ccedil;ılar, &amp;uuml;retimlerinde malzemelerin fiziksel &amp;ouml;zelliklerini sorgulamış ve disiplinler arası etkileşimlerde kullanmışlardır. 20. ve 21. y&amp;uuml;zyılda sanat dallarında meydana gelen değişiklikler, sanat formlarının melezleşmesine ve farklı nesnelerle &amp;uuml;retilen yeni sanatsal yorumlara a&amp;ccedil;ık hale gelmiştir. Tekstil bug&amp;uuml;n geleneksel kullanım ve uzmanlık alanlarının &amp;ouml;tesinde yaratıcı yeni alanlar a&amp;ccedil;makta, geleneksel malzeme ve tekniklerle yapılan yaratıcı ve yenilik&amp;ccedil;i m&amp;uuml;dahaleler tekstillere g&amp;uuml;ncel sanatsal kimlikleri kazandırmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı gerekli literat&amp;uuml;r taraması yapıldıktan sonra, elde edilen bilgiler sentezinde heykel ve tekstil disiplinlerinin ilişkilerine yeni bir ışık tutmaktır. 21. y&amp;uuml;zyılda tekstil malzeme ve tekniklerinin ifade edilme y&amp;ouml;ntemlerinin incelendiği &amp;ccedil;alışmada, kumaş ile oluşturulan tekstil heykellerde pamuklu kumaş &amp;ouml;zelinde araştırma yapılmıştır. Veri toplamanın ilk aşaması, tekstil heykel eserlerinde pamuklu ve doğal renk kumaş kullanan sanat&amp;ccedil;ıları belirlemek olmuştur. Belirlenen altı sanat&amp;ccedil;ının tekstil heykelleri ile sınırlandırılan &amp;ccedil;alışmada, sanat&amp;ccedil;ıların eserlerinde; kumaşın iki boyutlu y&amp;uuml;zeyden &amp;uuml;&amp;ccedil; boyutlu plastik yapıya d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m s&amp;uuml;reci incelenmiştir. Pamuklu kumaşlar &amp;ouml;zelinde analiz edilen eserlerin eski ve artık malzemelerden oluşturulduğu tespit edilerek, s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilirlik kavramına da &amp;ouml;rnek teşkil ettiği saptanmıştır. Nitel araştırma y&amp;ouml;ntemlerinden biri olan eser analizi y&amp;ouml;ntemine başvurularak, literat&amp;uuml;r tarama y&amp;ouml;ntemiyle sanat&amp;ccedil;ıların sanatsal s&amp;ouml;ylem oluşturan eserlerinin birbiriyle ilişkili bi&amp;ccedil;imsel yapıları, ortak kullanılan malzemeleri, teknik &amp;ouml;zellikleri ve anlamsal ilişkileri irdelenmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tekstil Sanatı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yumuşak Heykel</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Pamuklu Kumaş</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Geri dönüşüm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sürdürülebilirlik</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210430233822.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-1320-5649</subfield>
  <subfield code="a">Arabalı Koşar, Sevim Tuğba</subfield>
  <subfield code="u">Çukurova Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-03-27</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">159</controlfield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Geri Kazanılmış Pamuklu Kumaş Özelinde Tekstil Heykele Güncel Yaklaşımlar</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:159</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">287-302</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi</subfield>
  <subfield code="v">11</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:d8c15e0371905afdbe14ea8c6a1f064c</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/159/files/Sevim Tuğba Arabalı Koşar-Geri Kazanılmış Pamuklu Kumaş Özelinde Tekstil Heykele Güncel Yaklaşımlar.pdf</subfield>
  <subfield code="s">897052</subfield>
 </datafield>
</record>
6
1
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 6
İndirme 1
Veri hacmi 897.1 kB
Tekil görüntülenme 6
Tekil indirme 1

Alıntı yap

Paylaş