Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Okuma Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Öğretmen Adayları Örneği

Kuşdemir, Yasemin; Bulut, Pınar; Uzun, Elif Büşra


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.81043/aperta.beta.169</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kuşdemir, Yasemin</creatorName>
   <givenName>Yasemin</givenName>
   <familyName>Kuşdemir</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8687-3229</nameIdentifier>
   <affiliation>Kırıkkale Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bulut, Pınar</creatorName>
   <givenName>Pınar</givenName>
   <familyName>Bulut</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0709-855X</nameIdentifier>
   <affiliation>Gazi Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Uzun, Elif Büşra</creatorName>
   <givenName>Elif Büşra</givenName>
   <familyName>Uzun</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9447-6664</nameIdentifier>
   <affiliation>Gazi Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Okuma Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Öğretmen Adayları Örneği</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Okuma Eğitimi</subject>
  <subject>Okuma Kültürü</subject>
  <subject>Aday Öğretmen</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-08-30</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//record/169</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.81043/aperta.beta.168</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu araştırmanın amacı, &amp;ouml;ğretmen adaylarının okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n incelenmesidir. Araştırma, 2019&lt;br&gt;
yılında Şubat ve Mart aylarında bir &amp;uuml;niversitede ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Araştırmaya 205 sınıf &amp;ouml;ğretmeni&lt;br&gt;
adayı, 160 T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e &amp;ouml;ğretmeni adayı olmak &amp;uuml;zere 365 &amp;ouml;ğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak i&amp;ccedil;in&lt;br&gt;
Okuma K&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği kullanılmıştır. Araştırmada &amp;ouml;ğretmen adaylarının okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;, &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğin&lt;br&gt;
&amp;ldquo;bireysel gelişim okuma ilişkisi&amp;rdquo;, &amp;ldquo;temel okuma becerisi&amp;rdquo;, &amp;ldquo;g&amp;ouml;rsel okuma&amp;rdquo; ve &amp;ldquo;kitap se&amp;ccedil;imi&amp;rdquo; alt&lt;br&gt;
boyutlarında ele alınmıştır. Ayrıca, &amp;ouml;ğretmen adaylarının eğitim aldığı b&amp;ouml;l&amp;uuml;m, cinsiyeti ve kitap okuma&lt;br&gt;
sıklığı bir değişken olarak incelenmiştir. Verilerin &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlenmesinde bilgisayar destekli istatistik&lt;br&gt;
programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan &amp;ouml;ğretmen adaylarından % 25&amp;rsquo;i her g&amp;uuml;n; % 27&amp;rsquo;si haftada&lt;br&gt;
bir; % 32&amp;rsquo;si ayda bir; % 11&amp;rsquo;i en son &amp;uuml;&amp;ccedil; ay &amp;ouml;nce; % 3&amp;rsquo;&amp;uuml; en son altı ay &amp;ouml;nce kitap okuduklarını&lt;br&gt;
belirtmişlerdir. &amp;Ouml;ğretmen adaylarının okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;ne ilişkin puanlarının d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k d&amp;uuml;zeyde olduğu;&lt;br&gt;
cinsiyet değişkenine g&amp;ouml;re kadınlar lehine anlamlı farklılık g&amp;ouml;sterdiği ortaya &amp;ccedil;ıkmıştır. Okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;&lt;br&gt;
d&amp;uuml;zeylerinin kitap okuma sıklığına g&amp;ouml;re anlamlı farklılık g&amp;ouml;sterdiği ve bu farklılığın her g&amp;uuml;n kitap&lt;br&gt;
okuyan &amp;ouml;ğretmen adayları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
2
5
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 28
İndirme 50
Veri hacmi 4.2 MB0 Bytes
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 40

Alıntı yap

Paylaş