Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Okuma Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Öğretmen Adayları Örneği

Kuşdemir, Yasemin; Bulut, Pınar; Uzun, Elif Büşra


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": "https://doi.org/10.81043/aperta.beta.169", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8687-3229", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u0131r\u0131kkale \u00dcniversitesi", 
   "name": "Ku\u015fdemir, Yasemin"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-0709-855X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Gazi \u00dcniversitesi", 
   "name": "Bulut, P\u0131nar"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-9447-6664", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Gazi \u00dcniversitesi", 
   "name": "Uzun, Elif B\u00fc\u015fra"
  }
 ], 
 "datePublished": "2020-08-30", 
 "description": "<p>Bu ara\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131, &ouml;\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n okuma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n incelenmesidir. Ara\u015ft\u0131rma, 2019<br>\ny\u0131l\u0131nda \u015eubat ve Mart aylar\u0131nda bir &uuml;niversitede ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. Ara\u015ft\u0131rmaya 205 s\u0131n\u0131f &ouml;\u011fretmeni<br>\naday\u0131, 160 T&uuml;rk&ccedil;e &ouml;\u011fretmeni aday\u0131 olmak &uuml;zere 365 &ouml;\u011fretmen aday\u0131 kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Veri toplamak i&ccedil;in<br>\nOkuma K&uuml;lt&uuml;r&uuml; &Ouml;l&ccedil;e\u011fi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmada &ouml;\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n okuma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;, &ouml;l&ccedil;e\u011fin<br>\n&ldquo;bireysel geli\u015fim okuma ili\u015fkisi&rdquo;, &ldquo;temel okuma becerisi&rdquo;, &ldquo;g&ouml;rsel okuma&rdquo; ve &ldquo;kitap se&ccedil;imi&rdquo; alt<br>\nboyutlar\u0131nda ele al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca, &ouml;\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n e\u011fitim ald\u0131\u011f\u0131 b&ouml;l&uuml;m, cinsiyeti ve kitap okuma<br>\ns\u0131kl\u0131\u011f\u0131 bir de\u011fi\u015fken olarak incelenmi\u015ftir. Verilerin &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesinde bilgisayar destekli istatistik<br>\nprogram\u0131 kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lan &ouml;\u011fretmen adaylar\u0131ndan % 25&rsquo;i her g&uuml;n; % 27&rsquo;si haftada<br>\nbir; % 32&rsquo;si ayda bir; % 11&rsquo;i en son &uuml;&ccedil; ay &ouml;nce; % 3&rsquo;&uuml; en son alt\u0131 ay &ouml;nce kitap okuduklar\u0131n\u0131<br>\nbelirtmi\u015flerdir. &Ouml;\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n okuma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne ili\u015fkin puanlar\u0131n\u0131n d&uuml;\u015f&uuml;k d&uuml;zeyde oldu\u011fu;<br>\ncinsiyet de\u011fi\u015fkenine g&ouml;re kad\u0131nlar lehine anlaml\u0131 farkl\u0131l\u0131k g&ouml;sterdi\u011fi ortaya &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Okuma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;<br>\nd&uuml;zeylerinin kitap okuma s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na g&ouml;re anlaml\u0131 farkl\u0131l\u0131k g&ouml;sterdi\u011fi ve bu farkl\u0131l\u0131\u011f\u0131n her g&uuml;n kitap<br>\nokuyan &ouml;\u011fretmen adaylar\u0131 lehine oldu\u011fu sonucuna ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "headline": "Okuma K\u00fclt\u00fcr\u00fc \u00dczerine Bir \u0130nceleme: \u00d6\u011fretmen Adaylar\u0131 \u00d6rne\u011fi", 
 "identifier": "https://doi.org/10.81043/aperta.beta.169", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "keywords": [
  "Okuma E\u011fitimi", 
  "Okuma K\u00fclt\u00fcr\u00fc", 
  "Aday \u00d6\u011fretmen"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Okuma K\u00fclt\u00fcr\u00fc \u00dczerine Bir \u0130nceleme: \u00d6\u011fretmen Adaylar\u0131 \u00d6rne\u011fi", 
 "url": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//record/169"
}
2
5
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 28
İndirme 50
Veri hacmi 4.2 MB0 Bytes
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 40

Alıntı yap

Paylaş