Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Okuma Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Öğretmen Adayları Örneği

Kuşdemir, Yasemin; Bulut, Pınar; Uzun, Elif Büşra


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.81043/aperta.beta.169</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu araştırmanın amacı, &amp;ouml;ğretmen adaylarının okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n incelenmesidir. Araştırma, 2019&lt;br&gt;
yılında Şubat ve Mart aylarında bir &amp;uuml;niversitede ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Araştırmaya 205 sınıf &amp;ouml;ğretmeni&lt;br&gt;
adayı, 160 T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e &amp;ouml;ğretmeni adayı olmak &amp;uuml;zere 365 &amp;ouml;ğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak i&amp;ccedil;in&lt;br&gt;
Okuma K&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği kullanılmıştır. Araştırmada &amp;ouml;ğretmen adaylarının okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;, &amp;ouml;l&amp;ccedil;eğin&lt;br&gt;
&amp;ldquo;bireysel gelişim okuma ilişkisi&amp;rdquo;, &amp;ldquo;temel okuma becerisi&amp;rdquo;, &amp;ldquo;g&amp;ouml;rsel okuma&amp;rdquo; ve &amp;ldquo;kitap se&amp;ccedil;imi&amp;rdquo; alt&lt;br&gt;
boyutlarında ele alınmıştır. Ayrıca, &amp;ouml;ğretmen adaylarının eğitim aldığı b&amp;ouml;l&amp;uuml;m, cinsiyeti ve kitap okuma&lt;br&gt;
sıklığı bir değişken olarak incelenmiştir. Verilerin &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlenmesinde bilgisayar destekli istatistik&lt;br&gt;
programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan &amp;ouml;ğretmen adaylarından % 25&amp;rsquo;i her g&amp;uuml;n; % 27&amp;rsquo;si haftada&lt;br&gt;
bir; % 32&amp;rsquo;si ayda bir; % 11&amp;rsquo;i en son &amp;uuml;&amp;ccedil; ay &amp;ouml;nce; % 3&amp;rsquo;&amp;uuml; en son altı ay &amp;ouml;nce kitap okuduklarını&lt;br&gt;
belirtmişlerdir. &amp;Ouml;ğretmen adaylarının okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;ne ilişkin puanlarının d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k d&amp;uuml;zeyde olduğu;&lt;br&gt;
cinsiyet değişkenine g&amp;ouml;re kadınlar lehine anlamlı farklılık g&amp;ouml;sterdiği ortaya &amp;ccedil;ıkmıştır. Okuma k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;&lt;br&gt;
d&amp;uuml;zeylerinin kitap okuma sıklığına g&amp;ouml;re anlamlı farklılık g&amp;ouml;sterdiği ve bu farklılığın her g&amp;uuml;n kitap&lt;br&gt;
okuyan &amp;ouml;ğretmen adayları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Okuma Eğitimi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Okuma Kültürü</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Aday Öğretmen</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0709-855X</subfield>
  <subfield code="a">Bulut, Pınar</subfield>
  <subfield code="u">Gazi Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9447-6664</subfield>
  <subfield code="a">Uzun, Elif Büşra</subfield>
  <subfield code="u">Gazi Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210501092710.0</controlfield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.81043/aperta.beta.168</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-08-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">169</controlfield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Okuma Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Öğretmen Adayları Örneği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:169</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">74-90</subfield>
  <subfield code="n">20</subfield>
  <subfield code="p">Gençlik Araştırmaları Dergisi</subfield>
  <subfield code="v">8</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8687-3229</subfield>
  <subfield code="a">Kuşdemir, Yasemin</subfield>
  <subfield code="u">Kırıkkale Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:09e206493e1d6440b9adf73a8ffdbf70</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/169/files/1Okumakültürü_YK_2020.pdf</subfield>
  <subfield code="s">845803</subfield>
 </datafield>
</record>
2
5
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 28
İndirme 50
Veri hacmi 4.2 MB0 Bytes
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 40

Alıntı yap

Paylaş