Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Malkaralı Şair Nev'î'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri Ve Tahlili

Ali SEVER


JSON

{
 "conceptdoi": "10.81043/aperta.beta.252", 
 "conceptrecid": "252", 
 "created": "2021-07-25T19:23:35.943882+00:00", 
 "doi": "10.81043/aperta.beta.253", 
 "files": [
  {
   "bucket": "862575ed-7fd6-46f1-9fc6-2cdced307366", 
   "checksum": "md5:73da4f00d30919df8208a66f0d1ea728", 
   "key": "Malkaral\u0131 \u015eair Nev\u2018\u00ee\u2019nin Manzum K\u0131rk Hadis Terc\u00fcmesinin Ne\u015fri Ve Tahlili.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/862575ed-7fd6-46f1-9fc6-2cdced307366/Malkaral%C4%B1%20%C5%9Eair%20Nev%E2%80%98%C3%AE%E2%80%99nin%20Manzum%20K%C4%B1rk%20Hadis%20Terc%C3%BCmesinin%20Ne%C5%9Fri%20Ve%20Tahlili.pdf"
   }, 
   "size": 1356974, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 253, 
 "links": {
  "badge": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.81043/aperta.beta.253.svg", 
  "bucket": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/862575ed-7fd6-46f1-9fc6-2cdced307366", 
  "conceptbadge": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.81043/aperta.beta.252.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.81043/aperta.beta.252", 
  "doi": "https://doi.org/10.81043/aperta.beta.253", 
  "html": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//record/253", 
  "latest": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//api/records/253", 
  "latest_html": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//record/253"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Tekirda\u011f NK\u00dc", 
    "name": "Ali SEVER", 
    "orcid": "0000-0001-5615-2001"
   }
  ], 
  "description": "<p>Ras&uuml;lullah&rsquo;a duyulan muhabbet &uuml;mmet taraf\u0131ndan O&rsquo;nun s&ouml;zlerinin g&uuml;ndemde tutuldu\u011fu alanlar\u0131n olu\u015fmas\u0131na vesile olmu\u015ftur. Bu t&uuml;r olu\u015fumlar edebiyat sahas\u0131nda da kendini g&ouml;stermi\u015ftir. &Ouml;zellikle k\u0131rk hadis edebiyat\u0131ndaki hareketlilik bunun &ouml;rne\u011fidir. On alt\u0131nc\u0131 y&uuml;zy\u0131l Osmanl\u0131 ed&icirc;b ve m&uuml;derrislerinden olan Nev&lsquo;&icirc;, \u0130sl&acirc;m&icirc; ilimler ve edebiyat alanlar\u0131nda &ccedil;ok say\u0131da eser vermi\u015ftir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada onun k\u0131rk hadise dair manzum olarak terc&uuml;me etti\u011fi eseri ne\u015fredilmi\u015f ve i&ccedil;eri\u011fi hakk\u0131nda bilgi verilmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Eserde yer verilen hadislerin terc&uuml;meleri ve ge&ccedil;ti\u011fi klasik kaynaklar tablo halinde g&ouml;sterilmi\u015ftir. Ayr\u0131ca m&uuml;ellif ve eserleri hakk\u0131nda daha &ouml;nceki &ccedil;al\u0131\u015fmalarda eksik kalan baz\u0131 konulara de\u011finilmi\u015f ve yanl\u0131\u015f ifade edilen hususlar\u0131n tashihine gayret g&ouml;sterilmi\u015ftir. &nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
  "doi": "10.81043/aperta.beta.253", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "1", 
   "pages": "219 - 256", 
   "title": "Tasavvur / Tekirda\u011f \u0130lahiyat Dergisi", 
   "volume": "4"
  }, 
  "keywords": [
   "Hadis", 
   "K\u0131rk Hadis"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2018-06-30", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.81043/aperta.beta.252", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "253"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   {
    "main": "SOSYAL_BESERI_BILIMLER", 
    "sub": "ILAHIYAT"
   }
  ], 
  "title": "Malkaral\u0131 \u015eair Nev'\u00ee'nin Manzum K\u0131rk Hadis Terc\u00fcmesinin Ne\u015fri Ve Tahlili"
 }, 
 "owners": [
  278
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 0.0, 
  "unique_downloads": 0.0, 
  "unique_views": 0.0, 
  "version_downloads": 0.0, 
  "version_unique_downloads": 0.0, 
  "version_unique_views": 0.0, 
  "version_views": 0.0, 
  "version_volume": 0.0, 
  "views": 0.0, 
  "volume": 0.0
 }, 
 "updated": "2021-07-25T19:23:35.982052+00:00"
}
0
0
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 00
İndirme 00
Veri hacmi 0 Bytes0 Bytes
Tekil görüntülenme 00
Tekil indirme 00

Alıntı yap

Paylaş