Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Malkaralı Şair Nev'î'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri Ve Tahlili

Ali SEVER


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Ali SEVER</dc:creator>
 <dc:date>2018-06-30</dc:date>
 <dc:description>Rasülullah’a duyulan muhabbet ümmet tarafından O’nun sözlerinin gündemde tutulduğu alanların oluşmasına vesile olmuştur. Bu tür oluşumlar edebiyat sahasında da kendini göstermiştir. Özellikle kırk hadis edebiyatındaki hareketlilik bunun örneğidir. On altıncı yüzyıl Osmanlı edîb ve müderrislerinden olan Nev‘î, İslâmî ilimler ve edebiyat alanlarında çok sayıda eser vermiştir. Bu çalışmada onun kırk hadise dair manzum olarak tercüme ettiği eseri neşredilmiş ve içeriği hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Eserde yer verilen hadislerin tercümeleri ve geçtiği klasik kaynaklar tablo halinde gösterilmiştir. Ayrıca müellif ve eserleri hakkında daha önceki çalışmalarda eksik kalan bazı konulara değinilmiş ve yanlış ifade edilen hususların tashihine gayret gösterilmiştir. 

 </dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/253</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.81043/aperta.beta.253</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:253</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.81043/aperta.beta.252</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:source>Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4(1) 219 - 256</dc:source>
 <dc:subject>Hadis</dc:subject>
 <dc:subject>Kırk Hadis</dc:subject>
 <dc:title>Malkaralı Şair Nev'î'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri Ve Tahlili</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
0
0
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 00
İndirme 00
Veri hacmi 0 Bytes0 Bytes
Tekil görüntülenme 00
Tekil indirme 00

Alıntı yap

Paylaş