Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Malkaralı Şair Nev'î'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri Ve Tahlili

Ali SEVER


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.81043/aperta.beta.253</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Ras&amp;uuml;lullah&amp;rsquo;a duyulan muhabbet &amp;uuml;mmet tarafından O&amp;rsquo;nun s&amp;ouml;zlerinin g&amp;uuml;ndemde tutulduğu alanların oluşmasına vesile olmuştur. Bu t&amp;uuml;r oluşumlar edebiyat sahasında da kendini g&amp;ouml;stermiştir. &amp;Ouml;zellikle kırk hadis edebiyatındaki hareketlilik bunun &amp;ouml;rneğidir. On altıncı y&amp;uuml;zyıl Osmanlı ed&amp;icirc;b ve m&amp;uuml;derrislerinden olan Nev&amp;lsquo;&amp;icirc;, İsl&amp;acirc;m&amp;icirc; ilimler ve edebiyat alanlarında &amp;ccedil;ok sayıda eser vermiştir. Bu &amp;ccedil;alışmada onun kırk hadise dair manzum olarak terc&amp;uuml;me ettiği eseri neşredilmiş ve i&amp;ccedil;eriği hakkında bilgi verilmeye &amp;ccedil;alışılmıştır. Eserde yer verilen hadislerin terc&amp;uuml;meleri ve ge&amp;ccedil;tiği klasik kaynaklar tablo halinde g&amp;ouml;sterilmiştir. Ayrıca m&amp;uuml;ellif ve eserleri hakkında daha &amp;ouml;nceki &amp;ccedil;alışmalarda eksik kalan bazı konulara değinilmiş ve yanlış ifade edilen hususların tashihine gayret g&amp;ouml;sterilmiştir. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Hadis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kırk Hadis</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210725192335.0</controlfield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.81043/aperta.beta.252</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-06-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">253</controlfield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Malkaralı Şair Nev'î'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri Ve Tahlili</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:253</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">219 - 256</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi</subfield>
  <subfield code="v">4</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5615-2001</subfield>
  <subfield code="a">Ali SEVER</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ NKÜ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:73da4f00d30919df8208a66f0d1ea728</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/253/files/Malkaralı Şair Nev‘î’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri Ve Tahlili.pdf</subfield>
  <subfield code="s">1356974</subfield>
 </datafield>
</record>
0
0
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 00
İndirme 00
Veri hacmi 0 Bytes0 Bytes
Tekil görüntülenme 00
Tekil indirme 00

Alıntı yap

Paylaş