Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Kitap bölümü Açık Erişim

İşkodları Lutfi Paşa'nın Kırk Hadis Şerhinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi

   Ali SEVER

Sistem olarak tartışmalı tarafları bir tarafa devşirme usulü Osmanlı Devleti’nin bünyesinde pek çok ulustan farklı meziyetlerde kişilerin çıkmasına vesile olmuştur. Bunlardan biri de II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî dönemlerinde devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Arnavut kökenli Lutfi Paşa’dır. İlmi yönünü klasik medrese sistemi dışında daha ziyade kendi gayretleriyle geliştiren Lutfi Paşa; fıkıh, kelam, hadis, tarih ve siyasetname gibi alanlarda eserler vermiştir. Her ne kadar zaman zaman ilmi yönüne dair olumsuz eleştiriler bulunsa da yaptığı çalışmalar bu eleştirilere karşılık verebilecek durumdadır. Paşa’nın kaleme aldığı teliflerinden biri de Risâletü'lKünûz fi letâifi'r-rumûz fi’l-ehâdîsi’l-erbaʿîn adlı eseridir. Kıyamet gününde fayda umma düşüncesiyle kaleme aldığı bu çalışmasında ibadet, muâmelât ve ahlâki içerikli hadislerin açıklandığı görülmektedir. Kırk hadisini seçtiği rivayetlerin bazıları muteber hadis kitaplarında bulunurken diğer bazıları mevzuât literatüründe bulunabilmektedir. Risalenin mukaddimesindeki “size güzel/doğru bir söz nakledildiğinde onu ben söylesem de söylemesem de alabilirsiniz“ mealindeki nakil, Paşa’nın meseleye bakışını göstermesi açısından derlediği kırk hadis seçkisine yansımış olabilir. Ayrıca onun çoğunluğunu Molla Cami’nin eserinden seçerek risâlesini oluşturduğu yönündeki kanaatin isabetli olmadığı ifade edilebilir.

Dosyalar (789.6 kB)
Dosya adı Boyutu
İşkodları Lutfi Paşa’nın Kırk Hadis Şerhinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi.pdf
md5:5f6491182770158c3ce52540ba7ca35e
789.6 kB İndir
0
0
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 00
İndirme 00
Veri hacmi 0 Bytes0 Bytes
Tekil görüntülenme 00
Tekil indirme 00

Alıntı yap

Paylaş