Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Kitap bölümü Açık Erişim

İşkodları Lutfi Paşa'nın Kırk Hadis Şerhinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi

Ali SEVER


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": "https://doi.org/10.81043/aperta.beta.255", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-5615-2001", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f NK\u00dc", 
   "name": "Ali SEVER"
  }
 ], 
 "datePublished": "2020-06-01", 
 "description": "<p>Sistem olarak tart\u0131\u015fmal\u0131 taraflar\u0131 bir tarafa dev\u015firme usul&uuml; Osmanl\u0131 Devleti&rsquo;nin b&uuml;nyesinde pek &ccedil;ok ulustan farkl\u0131 meziyetlerde ki\u015filerin &ccedil;\u0131kmas\u0131na vesile olmu\u015ftur. Bunlardan biri de II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kan&ucirc;n&icirc; d&ouml;nemlerinde devletin &ccedil;e\u015fitli kademelerinde g&ouml;rev yapan Arnavut k&ouml;kenli Lutfi Pa\u015fa&rsquo;d\u0131r. \u0130lmi y&ouml;n&uuml;n&uuml; klasik medrese sistemi d\u0131\u015f\u0131nda daha ziyade kendi gayretleriyle geli\u015ftiren Lutfi Pa\u015fa; f\u0131k\u0131h, kelam, hadis, tarih ve siyasetname gibi alanlarda eserler vermi\u015ftir. Her ne kadar zaman zaman ilmi y&ouml;n&uuml;ne dair olumsuz ele\u015ftiriler bulunsa da yapt\u0131\u011f\u0131 &ccedil;al\u0131\u015fmalar bu ele\u015ftirilere kar\u015f\u0131l\u0131k verebilecek durumdad\u0131r. Pa\u015fa&rsquo;n\u0131n kaleme ald\u0131\u011f\u0131 teliflerinden biri de Ris&acirc;let&uuml;&#39;lK&uuml;n&ucirc;z fi let&acirc;ifi&#39;r-rum&ucirc;z fi&rsquo;l-eh&acirc;d&icirc;si&rsquo;l-erba\u02bf&icirc;n adl\u0131 eseridir. K\u0131yamet g&uuml;n&uuml;nde fayda umma d&uuml;\u015f&uuml;ncesiyle kaleme ald\u0131\u011f\u0131 bu &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131nda ibadet, mu&acirc;mel&acirc;t ve ahl&acirc;ki i&ccedil;erikli hadislerin a&ccedil;\u0131kland\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;lmektedir. K\u0131rk hadisini se&ccedil;ti\u011fi rivayetlerin baz\u0131lar\u0131 muteber hadis kitaplar\u0131nda bulunurken di\u011fer baz\u0131lar\u0131 mevzu&acirc;t literat&uuml;r&uuml;nde bulunabilmektedir. Risalenin mukaddimesindeki &ldquo;size g&uuml;zel/do\u011fru bir s&ouml;z nakledildi\u011finde onu ben s&ouml;ylesem de s&ouml;ylemesem de alabilirsiniz&ldquo; mealindeki nakil, Pa\u015fa&rsquo;n\u0131n meseleye bak\u0131\u015f\u0131n\u0131 g&ouml;stermesi a&ccedil;\u0131s\u0131ndan derledi\u011fi k\u0131rk hadis se&ccedil;kisine yans\u0131m\u0131\u015f olabilir. Ayr\u0131ca onun &ccedil;o\u011funlu\u011funu Molla Cami&rsquo;nin eserinden se&ccedil;erek ris&acirc;lesini olu\u015fturdu\u011fu y&ouml;n&uuml;ndeki kanaatin isabetli olmad\u0131\u011f\u0131 ifade edilebilir.</p>", 
 "headline": "\u0130\u015fkodlar\u0131 Lutfi Pa\u015fa'n\u0131n K\u0131rk Hadis \u015eerhinin Hadis \u0130lmi A\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130ncelenmesi", 
 "identifier": "https://doi.org/10.81043/aperta.beta.255", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Hadis", 
  "Lutfi Pa\u015fa"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "\u0130\u015fkodlar\u0131 Lutfi Pa\u015fa'n\u0131n K\u0131rk Hadis \u015eerhinin Hadis \u0130lmi A\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130ncelenmesi", 
 "url": "https://beta.aperta.ulakbim.gov.tr//record/255"
}
0
0
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 00
İndirme 00
Veri hacmi 0 Bytes0 Bytes
Tekil görüntülenme 00
Tekil indirme 00

Alıntı yap

Paylaş