Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Kitap bölümü Açık Erişim

İşkodları Lutfi Paşa'nın Kırk Hadis Şerhinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi

Ali SEVER


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.81043/aperta.beta.255</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Sistem olarak tartışmalı tarafları bir tarafa devşirme usul&amp;uuml; Osmanlı Devleti&amp;rsquo;nin b&amp;uuml;nyesinde pek &amp;ccedil;ok ulustan farklı meziyetlerde kişilerin &amp;ccedil;ıkmasına vesile olmuştur. Bunlardan biri de II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kan&amp;ucirc;n&amp;icirc; d&amp;ouml;nemlerinde devletin &amp;ccedil;eşitli kademelerinde g&amp;ouml;rev yapan Arnavut k&amp;ouml;kenli Lutfi Paşa&amp;rsquo;dır. İlmi y&amp;ouml;n&amp;uuml;n&amp;uuml; klasik medrese sistemi dışında daha ziyade kendi gayretleriyle geliştiren Lutfi Paşa; fıkıh, kelam, hadis, tarih ve siyasetname gibi alanlarda eserler vermiştir. Her ne kadar zaman zaman ilmi y&amp;ouml;n&amp;uuml;ne dair olumsuz eleştiriler bulunsa da yaptığı &amp;ccedil;alışmalar bu eleştirilere karşılık verebilecek durumdadır. Paşa&amp;rsquo;nın kaleme aldığı teliflerinden biri de Ris&amp;acirc;let&amp;uuml;&amp;#39;lK&amp;uuml;n&amp;ucirc;z fi let&amp;acirc;ifi&amp;#39;r-rum&amp;ucirc;z fi&amp;rsquo;l-eh&amp;acirc;d&amp;icirc;si&amp;rsquo;l-erbaʿ&amp;icirc;n adlı eseridir. Kıyamet g&amp;uuml;n&amp;uuml;nde fayda umma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesiyle kaleme aldığı bu &amp;ccedil;alışmasında ibadet, mu&amp;acirc;mel&amp;acirc;t ve ahl&amp;acirc;ki i&amp;ccedil;erikli hadislerin a&amp;ccedil;ıklandığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. Kırk hadisini se&amp;ccedil;tiği rivayetlerin bazıları muteber hadis kitaplarında bulunurken diğer bazıları mevzu&amp;acirc;t literat&amp;uuml;r&amp;uuml;nde bulunabilmektedir. Risalenin mukaddimesindeki &amp;ldquo;size g&amp;uuml;zel/doğru bir s&amp;ouml;z nakledildiğinde onu ben s&amp;ouml;ylesem de s&amp;ouml;ylemesem de alabilirsiniz&amp;ldquo; mealindeki nakil, Paşa&amp;rsquo;nın meseleye bakışını g&amp;ouml;stermesi a&amp;ccedil;ısından derlediği kırk hadis se&amp;ccedil;kisine yansımış olabilir. Ayrıca onun &amp;ccedil;oğunluğunu Molla Cami&amp;rsquo;nin eserinden se&amp;ccedil;erek ris&amp;acirc;lesini oluşturduğu y&amp;ouml;n&amp;uuml;ndeki kanaatin isabetli olmadığı ifade edilebilir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">section</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Hadis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Lutfi Paşa</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210725192904.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5615-2001</subfield>
  <subfield code="a">Ali SEVER</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ NKÜ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.81043/aperta.beta.254</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İstanbul</subfield>
  <subfield code="t">BALKANLAR ve İSLÂM –BALKANLI ÂLİMLER, MÜTEFEKKİRLER ve ESERLERİ– Cilt: III</subfield>
  <subfield code="z">978-605-7619-81-5</subfield>
  <subfield code="g">51-68</subfield>
  <subfield code="b">Ensar Neşriyat</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-06-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">255</controlfield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İşkodları Lutfi Paşa'nın Kırk Hadis Şerhinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:255</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:5f6491182770158c3ce52540ba7ca35e</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/255/files/İşkodları Lutfi Paşa’nın Kırk Hadis Şerhinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi.pdf</subfield>
  <subfield code="s">789645</subfield>
 </datafield>
</record>
0
0
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 00
İndirme 00
Veri hacmi 0 Bytes0 Bytes
Tekil görüntülenme 00
Tekil indirme 00

Alıntı yap

Paylaş