Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Immanuel Kant'ın Eğitim Felsefesinde Disiplinin Rolü

   Kaya, Yakup

Immanuel Kant, eğitim anlayışını insanın “erginlik” ve insanlığın “Aydınlanma” halinin gerçekleşmesi esası üzerine kurar. Ona göre, insan, dünyaya ilkel ve yabanıl olarak gelmesi sebebiyle eğitilmesi gereken tek varlıktır. Bu yönüyle Kant için eğitim, insan doğasının mükemmelleşmesinde önemli bir işleve sahiptir. İnsanın erginlik halinin göstergelerinden olan özgür ve özerk bireyin yetişebilmesi için disiplin, kültürleşme, sivilleşme ve ahlakileşmeden oluşan bazı temel eğitim uygulamalarına ihtiyaç vardır. Kant, doğuştan iyiliğe yönelme eğilimi olan insanın keyfi özgürlük eğilimine bağlı kötü alışkanlıklara alışmadan disipline edilmesi gerektiğini belirtir. Bu sebeple Maksimlere dayanan ahlaki bir eğitim için kritik öneme sahip olan disiplin, özgür ve özerk insan ideali amacının gerçekleşmesi açısından vazgeçilmez süreçlerden biridir. Zira bilgi eksikliği insan hayatının herhangi bir döneminde bir şekilde telafi edilebilirken, disiplinsizlikten kaynaklanan ve karakter haline gelen birtakım olumsuz alışkanlıkların düzeltilmesi zor ya da imkânsızdır. Bu sebeple Kant, bilgisiz insanı sadece cahil, disipline olmamış insanı ise yabani olarak nitelemektedir. Çalışmada kültürleşme, sivilleşme ve ahlakileşmenin bir ön aşaması kabul edilen disiplin kavramının Kant’ın eğitim anlayışındaki yeri ve önemi ortaya konmaya çalışılacaktır. Bununla -kısmen de olsa- insanın ahlaki bir varlığa yükselmesinin nasıl olacağına ve nereden başlanacağına yönelik cevap arayışına da katkıda bulunulmuş olunacaktır.

Dosyalar (390.7 kB)
Dosya adı Boyutu
Yakup KAYA-Immanuel Kant’ın Eğitim Felsefesinde Disiplinin Rolü.pdf
md5:9587ad5a76c049fb904e457d5fc718f3
390.7 kB İndir
0
0
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 0
İndirme 0
Veri hacmi 0 Bytes
Tekil görüntülenme 0
Tekil indirme 0

Alıntı yap

Paylaş