Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Hileli Finansal Raporlama Faaliyetinin Ortaya Çıkarılmasında İhbar Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisi ile İrdelenmesi

   Kayhan, Mustafa Güçlü; Çakmak, Ahmet Ferda

Gerçekleştirilen çalışmadaki amaç ihbar niyeti algısına etki eden faktörlerin Planlanmış Davranış Teorisi ile irdelenmesidir. Çalışmanın örneklemi, hileli faaliyetler konusunda tecrübeleri ve meslek etiği açısından birçok eğitim almış olmaları nedeniyle muhasebe mesleği mensupları olarak belirlenmiştir. Çalışma Zonguldak, Bartın ve Karabük İllerinde faaliyet gösteren muhasebe mesleği mensubu 238 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma için uygulanan anket çalışmasında muhasebecilerin ihbar niyetine etki eden tutumlar, öznel normlar, algılanan davranışsal kontrol ögeleri ile ilgili ifadeler sorulmuştur. Anket verileri SPSS 22 ve SmartPLS 3.2.8 paket programları ile irdelenmiştir. Analiz sonucunda muhasebe mensuplarının hileleri ihbar tutumları ve algılanan davranışsal kontrol değişkeni ile ihbar niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda muhasebe mensuplarının ihbar niyetinin tutumlar ve algılanan davranışsal kontrol değişkenlerinden etkilendiği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan tutumların ihbar niyetine yansımasında içsel ihbar kanalları kullanılırken, algılanan davranışsal kontrol değişkeninin hem içsel hem de dışsal kanallar yoluyla hile ihbar niyetinin gerçekleştirileceği anlaşılmıştır

0
0
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 0
İndirme 0
Veri hacmi 0 Bytes
Tekil görüntülenme 0
Tekil indirme 0

Alıntı yap

Paylaş