Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Nazım Hikmet Ran'ın Memleketimden İnsan Manzaraları Başlıklı Eserinde Marksist Estetiğin İzdüşümü

   Bulduker, Gülten

Nâzım Hikmet Ran (1902-1963), yeni Türk şiirinin isminden çok söz ettiren şairlerindendir. Onun şair kimliğini, İstanbul’da yetişmesine rağmen Anadolu gerçeklerine duyarlı olması belirler. Türk edebiyatında memleket gerçeklerini, ondan önce Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Mehmet Âkif Ersoy gibi şairler, farklı perspektiften ele almıştır. Onu diğer sanatçılardan farklı kılan, toplum sorunlarına Marksist ideoloji ile yaklaşmış olmasıdır. Şair, eserlerinde bu ideolojinin de kurulu dünya düzeninde birer sorun olarak gördüğü “yoksulluk, baskı, esaret, emperyalizm, sömürü, faşizm ve adaletsizlik” gibi konularını dile getirmiştir. Sosyal ve siyasî sorunların edebî eserlerde ele alınması, özellikle Marksist sanat kuramı ile bağdaştırılır. Sanatını bu ideoloji üzerine kuran Nâzım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları başlıklı eserinde, toplumsal şartları “alt ve üst yapı karşıtlığı veya sınıf çatışması” olarak öne çıkarmıştır. Eserin içeriğinin yanı sıra biçimsel yapısına da ciddî bir emek harcamıştır. İçerikle biçimin kaynaşmış olması, bu çalışmada her iki unsurdan da söz etmeyi gerekli kılmıştır. Burada söz konusu eser, Marksist eleştiri kuramının tespit edilen kategorileriyle alt başlıklar altında değerlendirilmeye çalışılmıştır

0
0
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 0
İndirme 0
Veri hacmi 0 Bytes
Tekil görüntülenme 0
Tekil indirme 0

Alıntı yap

Paylaş