Uyarı! Sistem şu an Beta sürümünde olduğundan DOI numaraları TEST amaçlı verilmektedir ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen kayıt URL'lerini ve Aperta sistemi tarafından verilen DOI numaralarını yayınlarınızı veya veri setlerinizi paylaşmak amacıyla kullanmayınız. Beta testi sona erdiğinde kayıtlar sistemden silinecektir. İlginiz için teşekkürler.

Dergi makalesi Açık Erişim

Havayolu İşletmelerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ve THY A.O. Örneği

   Macit, Deniz; Gedik Göçer, Sultan

Havacılık sektörü bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu sektörün, kapsamına giren birçok iş kolu bulunmasından dolayı geniş bir istihdam alanı yarattığı ve milli gelir üzerinde olumlu etki meydana getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu sektördeki firmaların performanslarının değerlendirilebilmesi ise hem firma yöneticileri hem de sektöre yatırım yapan/yapacak yatırımcılar için önem arz etmektedir. Çalışmanın temel amacı BIST’e (Borsa İstanbul) kote olan THY A.O. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. için 2008 yılı mali tablolarından elde edilen veriler ile finansal performanslarını kıyaslamalı olarak ortaya koymaktır. Yatırımcılar açısından karar süreçlerinde tek bir kriter açısından finansal performansın değerlendirilmesi yetersiz kalmaktadır. Bu durum Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerine olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bu amaçla çalışmada finansal performans analizlerinde sıklıkla kullanılan ÇKKV yöntemlerinden biri olan Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın temel bulgularına göre; Pegasus Hava Taşımacılığı’nın THY A.O’ya göre daha yüksek bir finansal performans sergilediği ortaya konmuştur. Çalışmanın bir diğer bulgusu, THY’nin kârlılık oranlarında performans olarak Pegasus havayolu işletmesinden daha iyi durumda olduğudur.

0
0
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 0
İndirme 0
Veri hacmi 0 Bytes
Tekil görüntülenme 0
Tekil indirme 0

Alıntı yap

Paylaş