Aperta - TÜBİTAK Açık Arşivi


Aperta, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin adıdır. Aperta kapsamına giren bilimsel çalışmalarınızı bu portala yükleyebilir ya da yüklenmiş çalışmalara kolayca erişebilirsiniz.

Aperta Nedir?

TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan projelerin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez vb.) ile bunlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK ilgili birimleri ile enstitülerinde çalışanlar tarafından üretilen TÜBİTAK adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri, UBYT'den teşvik almış olan Türkiye adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri ile Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) projesi kapsamında yapılan yayınlara ait veriler ile bu yayınlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler ile bu makalelere ait araştırma verilerinin uygun bir veri tabanı yapısı içerisinde uzun süreli saklandığı, korunduğu, yönetilebildiği, taranabildiği ve ücretsiz erişim sağlayan arşiv.

Aperta'nın Kapsamı

Aperta, aşağıdaki kapsamlara giren çalışmalara kolay erişim sağlanmasını hedeflemektedir.

 • TÜBİTAK tarafından fonlanan projelere ait;
  • Sonuç raporların tam metinleri (zorunlu)
  • Araştırma verileri (metadata: zorunlu – tüm veri: gönüllü)
  • Projeden üretilen yayınların yazar kopyaları (zorunlu)
 • UBYT tarafından fonlanmış yayınlar;
  • Yazar kopyaları (zorunlu)
  • Araştırma verileri (gönüllü)
 • TÜBİTAK ve alt birimlerince üretilmiş TÜBİTAK adresli yayınlar;
  • Yazar kopyaları (zorunlu)
  • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)
 • Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) projesi kapsamında yapılan yayınlar;
  • Yazar kopyaları (zorunlu)
  • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)
 • TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler ;
  • Yazar kopyaları (zorunlu)
  • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)

Politikalar

Aperta açık erişimi destekler

Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz olarak açılması hedeflenir.

Çalışmalarınızı arşivler

Aperta ile çalışmalarınız kurumsal bir arşivde depolanarak bu çalışmalara uzun süreli ve kalıcı erişim sağlancaktır.